ყურადღება!!!

მოგახსენებთ, რომ 2022 წლის 1 მაისიდან იცვლება ტრანსპორტირების ღირებულება დუბაიდან და ნაცვლად 22 ლარისა იქნება 14 ლარი კილოგრამზე
The site uses cookies to ensure the best user experience. Learn more about using cookies in the Privacy Policy page. By continuing to use this website, you consent to us using cookies.
+1 (234) 567890
exampleEmail@mail.com
ანალოგი კოდის შერჩევისას გთხოვთ გამოიჩინეთ სიფრთხილე და იხელმძღვანელეთ მწარმოებლის ორიგინალი კატალოგით. 

დეტალთან დაკავშირებული კითხვები ან უკან დაბრუნება განიხილება დეტალის მიღებიდან 5 დღის განმავლობაში.
მოგახსენებთ, რომ 2021 წლის 1 იანვრიდან შეიცვალა წონის დაანგარიშების წესი რუსეთში შეძენილ ბამპერებზე და კაპოტებზე. ზემო აღნიშნულ დეტალებზე უქმდება რეალური წონის გადასახადი და ემატება გაბარიტული წონის ფასი, რომელიც შეადგენს 250-დან 300 ლარამდე